شبهای سرای

این کتاب یه رمان تاریخی است نوشته میشل دوگرس . سرگذشت دختری فرانسوی است به اسم اما دوبورک که طبق یه پیشگویی ملکه عثمانی شد. که این ملکه اسمش نقش دل می شود . کنیز عبدالحمید اول و همسر سلیم سوم که پسر عموی عبدالحمید می شود این دختر دختر خاله ژوزفین همسر ناپلئون است . که تقریبا سرنوشتی متفاوت در انتظار جفتشان است. نقش دل وقتی از نانت به شهر خود برمی گشت کشتی که  سوار ان بود غرق می شود مسافرانش نجات می یابند سوار کشتی می شوند و دزدان دریایی کشتی را محاصره می ککنند و مسافران را به عنوان برده به الجزایر می برند واز انجا اما به در بار عثمانی می روه کنیز عبدالحمید می شود و پسر عبدالحمید محمود که مادر شرا از دست می دهد را بزرگ می کند که بعد ها والده سلطان زمان سلطان محمود می شه. این داستان حدود صد سال بعد از خرم اتفاق می افتد . نثر این داستان قشنگتر از رمان سلطانه می باشد . من این کتاب را دوبار خوندم خوندم یه بار دیروز پریروز و یه بار هم پنج شش سال پیش . امیدوارم از خواندش لذت ببرید

/ 2 نظر / 16 بازدید