من این هفته فقط 3 روزش را دانشگاه رفتم روز اول که 22 بهمن بود که تعطیل روز دوم 23 بهمن کلاسامون شروع شد که ساعت اول که تاریخ ادبیات 3 بود 10 یا 12 نفر بیشتر نبودیم سر کلاس تنطیم خانواده بیشتر بچه ها آمدکمه بودن ولی استاد این درسمان یکم خشکه اما روز دوم یک کلاس بیشتر نداشتم که تشکیل شد روز سوم 2 تا کلاس داشتم که استاد دیر آمد فقط کتاب معرفی کرد ساعت دوم هم که چون فقط من  بودم ساعت دوم وای نستادمو رفتم خونه 4 شنبه و 5 شنبه چون کنکور کارشناسی ارشد بود مثل اینکه مر کز امتحانی بودش خود دانشکده کلاس ها را تعطیل کرد  واما امروز شنبه همه کلاسهامون تشکیل شد و من   االان رفتم تو سایت برنامه ام پیرینت بگیرم دیدم که یکی از  درسهای فردام (تاریخ ادبیات) استادش عوض شده در حالی استاد اولیه استاد خیلی خوبی بود این استاد جدید که فردا می خواد بیاد معلوم نیست چه جور آدمی هست ولی خدا کنه عین استاد اولیه استاد خوبی باشهسوال من می خواستم امروز برایتان زندگینامه یک نویسنده یا کار گردان یا شاعر یا یک هنر مند را برایتان در سایت بگدارم ولی چون یک مقدار کار داشتم نتونستم آماده کنم از هفته دیگر علاوه بر خارات روزانه ام ممکنه این کار را برایتان انجام بدم

/ 1 نظر / 6 بازدید
دینا

بابا چقدر بگویم از خودت بنویس، بعد، اگر چیزی نبود، در مورد بقیه! مریدم از فضولی!