علوم انسانی

من امروز پس از مدتها تنبلی را  کنار گذاشتم و  رشته علوم انسانی را انتخاب کردم. در مدرسه مهر آیین اسم نوشتم ؛ مدرسه سابقم علوم انسانی نداشت وگر نه آنجا می رفتم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
دینا

مبارک باشه، خانمی! امیدوارم همیشه پیروز باشی!