هورا سال دیگه دانشگام می آید میدان قلهک ازمیدان فلسطین نزدیکتر است (محل کنونی دانشکده زبان وادبیات فارسی و زباتهای خارجه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) به منزل من ودوستم آرزو نزدیک می شئد ولی به بعضی از بچه ها دور می شود . ناگفته نماند ترم دیگه یعنی ترم 9 ترم آخر است ومن خلیی خوشحالم ازین بابت ....

حالا جونم براتون بگه هرچقدر تربیت بدنی 1 سخت بود 2 خیلی را حته هر چند مسیرش سخته ودور است ولی من این تربیت بدنی را بیشتر دوست دارم ولی بدیش این است که از دانشکده فتی باید برم دانشگاه خودم که یک ساعت تو راهم . واین خیلی بد است وتا3 دانشگاه خودم هستم ولی دیروز عین ما استادها هنوز از حال وهوای عید بیرون نرفته بودند کلاسهای دانشکده میدون فلسطین یک ربع زود تعطیل کردند وما هم باخوشحالی برگشتیم خونه وای که چقدر کلاسهای ساعت 1:30 تا 3 اعصاب خورد کن است آدم خوابش می آید وحسابی خسته است وتازه ناهار خورده بعضی از استادها کلاسشون قرص خواب اوره . وقتی فصل بهار باشد دیگه آدم عین من حساسیت داشته باشد نور اعلی نور است آهان راستی یکی از کلاهامون امروز تشکیل نشد و یکی دیگه هم عین دیروز یک رب زود تعطیل کرد البته استادهامون کی نیستند وکلاسها دوشنبه و شنبه سر وقت همیشگی تعطیل کردند و استاد معانی وبیان هم شنبه یک ربعی را جع به نوروز صحبت کرد وبعد عین همیشه درس را داد والبته مثل همیشه از روی کتاب خوند

خب امیدوارم از مطلب امروز خوشتون اومده باشد و ببخشید خیلی پرحرفی کردم ومثل همیشه منتظر پیامهاتون هستم که عین بقیه پستهای دیگه امسال پیام ندارم ولی باز دوست دارم فکر کنم پیغام خواهم داشت . شاید هم خیال واهی است خب تا بعد

/ 0 نظر / 16 بازدید