سلام

سلام عزیزان

 من عرض کنم خدمت شما که ما یعنی  من (پریا)پوریا (برادر دوقلوام) وپدر ومادرم جمعه اگر فردا ویزا یمان بیاید به مسکو سفر خواهیم کرد بعد شم بعضی از شما گفتید که ١سال مطلب ننوشتم مگه من توی آخرین مطلبم دلیل آن را ذکر نکر ده بودم . بعدش هم من شاید در مسافرت داستانی بنویسم

/ 1 نظر / 6 بازدید
ذانیال

خوش بگذره