پروفسور

این کتاب اثر شارلوت برونته است که اولش عین کتاب  مستاجر وایلد فل هال اثر خواهرش اآن برونته با نامه به یکی از دوستاش شروع می شود با این تفاوت که کتاب شارلوت یه قسمتش نامه به دوستش است وبقیه کتاب با مخاطب حرف می زند . داستان مردی است که در بچگی پدر ومادرش را از دست می دهد با دایی هایش بزرگ می شود . بردارش ده سال سال از او بزرگنر است و تاجر است . دایی هایش به او می گویند که کشیش بشود بهتر است ولی او می گوید می خواهم عین پدرم تاجر شوم واز دست دایی های بد اخلاقش فرار می کند ونزد برادر تبه کارش می رود و برادرش بهش می گه از من انتظار هیچ کمکی نداشته باش که بتونی تاجر موفقی بشی و چون برادر کوچیکه در انگلیسی  و فرانسه و .... مسلط بود به اون شغل منشی را داد که نامه ترجمه کنه . خلاصه همه باهاش بد رفتار می کنن پس از سه ماه به کمک یکی از دوستان برادر تاجرش که آدم ثروتمند و موذی بود انگیلیس را رها کرد و به بلژیک رفت وبه عنوان معلم در دو مدرسه او کار کرد در بلژیک به معلم پروفسور می گفتند بعد در مدرسه عاشق یکی از معلمان سوئدی می شود ودر آخر داستان با او ازدواج می کند و اون مردی هنگامی در مدرسه دخترانه و پسرانه زبان انگیلسی درس می داد آن معلم هم در مدرسه دخترانه به بچه ها خیاطی درس می داد ولی چون از خانواده فقیری بود با او مسئولین رفتار درستی نداشتند به خصوص مدیر مدرسه فقط این آقا با او رفتار خوبی داشت و به او زبان درس می داد آخر داستان جفتشون مدرسه ها رها می کنند وبه جای دیگر می رن درس بدن فقط قبل از حرف آخر این که قهرمان زن داستان هم مادر پدرش از دست داده و با عمه اش که مهربان وفقیر زندگی می کند و مدتی پس از مرگ عمه او هنوز دنبال کار می گشت که ازین فلاکت نجات یابد بلاخره در یه مدرسه دیگر می ده قهرمان مرد داستان در کالج بعد وقتی که ازدواج کردند وثروتمند شدند به انگلیس برگشتند و زندگی خوبی را با هم گذروند . به شما خوندن این کتاب را پیشنهاد می کنم خیلی کتاب قشنگی هست. من وقتی که جین ایر را دوباره بخونم اثر همین نویسنده اگر امای ناتمام او در ایران چاپ شد اونو را بخونم بعدش بیوگرافی این سه خواهر (شارلوت .امیلی .آن ) براتون می دارم اگر چاپ نشد دیگه بعد جین ایر براتون بیوگرافی شون را می  ذارم  .

با تشکر

/ 0 نظر / 16 بازدید