18/8/1391

مرده بودم زنده شدم ، گریه بودم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دیده سیر است مرا ، جان دلیر است مرا

زهره شیر است مرا ، زهره تابنده شدم

گفت که (دیوانه نئی، لایق این خانه نئی)

رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

گفت که( سرمست نئی، رو که ازین دست نئی )

رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم

گفت که (تو کشته نئی ، در طرب آغشته نئی.)

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم

گفت که (تو زیرککی، مست خیالی و شکی )

گول شدم ، هول شدم ، وز همه برکنده شدم

گفت که (تو شمع شدی ، قبله این جمع شدی .)

جمع نیم ، شمع نیم ، دود پراکنده شدم

گفت که ( شیخی و سری ، پیشرو و راهبری )

شیخ نیم ، پیش نیم ، امر تو را بنده شدم

گفت که (با بال و پری ، من پر و بالت ندهم)

در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم

گفت مرا دولت تو :(راه مرو ، رنجه مشو

زانکه من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم .)

گفت مرا عشق کهن :( از برما نقل مکن .)

گفتم (آری ،نکنم ، ساکن و باشنده شدم )

چشمه خورشید تویی ، سایه گه بید منم

چونکه زدی بر سر من ،پست و گدازنده شدم

تابش جان یافت دلم ،واشد و بشکافت دلم

اطلس نو بافت دلم ، دشمن این ژنده شدم

صورت جان ، وقت سحر ،لاف همی زد ز بطر

بنده و خربنده بدم ، شاه و خداوند شدم

شکر کند کاغذ تو از شکر بی حد تو

کامد او در برمن ، با وی ماننده شدم

شکر کند خاک دژم ،از فلک و چرخ بخم

کز نظر و گردش او نور پذیرنده شدم

شکر کند چرخ فلک ،از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم

شکر کند عارف حق کز همه بردیم سبق

بر زبر هفت طبق ، اختر رخشنده شدم

از تو ام ای شهره قمر ، در من و در خود بنگر

کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم

باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان

کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم

پ.ن : غزل شماره 210 . گزیده غزلیان شمس . مولانا جلال الدین محمد بلخی . به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی

/ 5 نظر / 6 بازدید
site02

گاهي شانس فقط يک بار به آدم رو مياره پس بايد قدرش رو دونست بهترين فرصت زندگي شما براي ثروتمند شدن مجموعه اي بي نظير براي اولين بار در ايران براي کساني که مي خواهند بهتر زندگي کنند و از کمترين وقت و هزينه بيشترين سود را ببرند.براي آگاهي از جزييات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.site02.z2z.ir

نیایش

سلام! چند روز پیش من دوتا مطلب جدید تو وبم گذاشتم ولی وقت نکردم خبرت کنم... اولیش درباره ی هالی بلک و تونی دیترلیزیه و دومیش بیوگرافی پروین اعتصامیه... خیلی خوش حال میشم بیایی و نظر بدی... منتظرتم![نیشخند]

نیایش

خیلی قشنگ بود... به نظر من مهم ترین چیز اینه که وبت مطالبش خوب باشه ...

سمیرا

........¶¶¶ ......¶*....¶¶ .....¶*........¶ .....¶*...*...¶¶............¶...¶¶ .....¶*..**..¶¶...........¶*.¶.¶¶¶ ......¶****¶¶.........¶***¶...¶¶¶ ........¶***¶..........¶***¶¶...¶¶¶ ..........¶*¶...(////...¶***¶......¶¶ ..........¶¶..((///////..¶*¶...........¶ ........¶*...................*¶ ......¶*...\\.............//...*¶ .....¶*.... @ ........ @ .... *¶ ......¶*.............Y..........*¶ .......¶*........I_I_I ........*¶ ..........¶*................*¶ ..............¶*,,,...,,,,*¶ .................\\\\\))//// ..........¶¶.¶*...........*¶ ¶¶*: ......¶......¶*...............*¶....¶ ..¶......¶*....................*¶.....¶ ¶.

نیایش

ـــــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــ(¯´v´¯)ـــ (¯´v´¯) ــــــــــ (¯´v´¯)ــ(¯´v´¯) ــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــ (¯´v´¯)I love U...I love U...I love U(¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯) _