4/9/1391

چقدر سخته آدم با عصا راه بره . قده بلند است در نتیجه بایذ عصا هم بلند باشد. وقتی راه می رم زیر بغل اذیت می شودواقعا بابام  چه زجری ی کشید وقتی با عصا راه می رفت . دکتر یک ماه استراحت داده است . می ترسم بعد از اینکه گج را باز کنند از 70 کیلو بییشتر بشم همینطوری 65 کیلو هستم . هی روزگار چقدر سخته آدم روز تولدش پاش تو گج باشه این دوشنبه که می آید (پس فردا) نه دوشنبه بعد تولدم است .   16 دی هم امتحانم شروع می شود تا 7 بهمن امتحان دارم . حسابی این مدت چاق می شوم . یادش یخیر یک سال از اون موقعی که کفشم را تو دانشگاه دزدیدند گدشت

پ.ن: اینو به خاطر این تواین یکی وبلاگم گذاشتم به خاطر این است بیشتر اون یکی وبم را به روز کردم برای همین تو این گداشتم

/ 5 نظر / 16 بازدید
پرستو

آخی ایشا لا زود خوب میشی تولدتونم پیشاپیش مبارک!

نیایش

تولدت پیشاپیش مباک! قالب وبت خیلی نازه

نیایش

اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب] اپم[قلب]

ساجد

عالیه...من الان آنم