الیور تویست

این کتاب اثر چالز دیکنز است . سرگذشت یک پسر بچه یتیم است که مادر ش را هنگام تولد و پدرش را قبل از به دنیا آمدنش از دست می دهد . ودر نوانخانه بزگ می شود .  اخر سر از نوانخانه فرار می کند ودر دسته دزد ها قرار می گیر د و از این کارش پشیمان می شود ودر آخر سر خاله اش را پیدا می کند ... داستان جالبی است ... قفر در زمان دیکنز را نشان  می دهد ... این را بیشتر از چند بار خواندم  .. البته خلاصه اش بعدا ترجمه کامل را گیر می یارم ومی خونم...

/ 0 نظر / 14 بازدید