دلم گرفته بود امروز

گریهناراحتساکتاوهسلام این هفته هم در دانشگاه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد این هفته هروزش را رفتم (غیر شنبه که کلاس نداشتم ) همه کلاسهام تشکیل شد غیر از دوتا از کلاسها استادش نیومده بود وگر نه دانشجو ها همه اومده بودند ددر خانه هم ساعتم گم شد که امروز پیدا شد ولی امروز هم موبایلم خراب شد و هم  ساعتم و این باعث شد که کمی ناراحت بشم و  دلم بگیرد و شروع به گریه کردن کنم  (منو مسخره نکنیدا) وبه قول دوستم غصم شد ولی چه کار کنیم من هردو شان را خیلی دوست دارم برای همین ناراحت شدم مخصوصا وقتی گوشی ام را کشو اش را باز می کردم صدای قشنگی می داد ولی خدا را چه دیدید شاید برم یک موبایل دیگر بخرم شاید هم همین را دادم درست کردم مو بایل قشنگم را که طلایی بود به هرحال به قول خواهرم نباید گریه کرد و زانو غم بغل کرد  به هر حال یه کاریش کنم

/ 2 نظر / 6 بازدید
مریم

عیب نداره، حتما قرار است یک موبایل بهتر بخری، به نظر من نبای موبایل را تعمیر کرد، ولی ساعت چرا، به تعمیرش می‌ارزد.خیلی از خواندن نوشته‌هایت خوشحال می شوم، بازهم بنویس پریای نازنین!

دینا

چه خوب که دوباره داری می‌نویسی، قالب نو مبارک و امیدوارم زئدتر یک موبایل هم بخری![ماچ]