بلندی های بادگیر

بلندی های باد گیر یا وادرینگ هایتس تنها اثر امیلی برونته است . این داستان از زبان نلی دین خدمتکار خانه ارنشا است. که در وارواقع سر گذشت  مردی روانی و بیمار است که زندگی را برای همه تلخ کرده حتی با پسرش بد تا  شود و   . و پسرش را عین خودش روانی بار می اورد . عاشق دختر این خانواده می شود و دختر هم علاقه به اودارد...

این کتاب بیشتر روایت عشق وانتقام است . و امیلی با همین اثر به بلندی های ادبیات صعود کرده است و به نقل از خواهر بزرگش شارلوت :او در این اثر نیرومند تر از مردان ، ساده تر از کودکان ،بیهمتا در میان همتایان است. شارلوت وآن هر کدام دو کتاب نوشتند و ایشان همین یک کتاب را دارد و رنگ و بوی مذهب در کتاب های این سه خواهر دیده می شود . (قبلا راجع به اگنس گری اثر آن برونته گفته ام ) این کتاب را هم مدیون شارلوت هست که بعد از اینکه امیلی مرد نوشته اش را خواند و بعضی جاها را تصحیح کرد و بعد به چاپ رساند .... آن و شارلوت زمانی که زنده بودند معروف شدند. امید وارم از خواندن این کتاب ها لذت ببرید

/ 0 نظر / 19 بازدید