بازی ایران

سلام . به نظرتون ایران با گلی که از آرژانیتن خورد حدف می شه ؟ خداخمیازه کنه حدف نشه. بچه ها در برابر چه آرژانیتن چه نیجریه خوب بازی کردند این باخت حقمون نبود ! به امید پیروزی در بازی بعد

/ 4 نظر / 16 بازدید
hadi1381

نه {حدف} نمیشه[قهقهه]

نیوزنگار

سلام اگه بوسنی رو ببریم و بوسنی نیجریه باهم مساوی کنن ما صعود میکنیم . همگی دعا میکنیم و امیدواریم

shirin

نه عزیزم اگه بازی بعدی فردا 0-0 کنند تازه امتیازمون بالاتر هم میره[لبخند] بازی قشنگی بود فقط کاشکی کمی فرهنگمون بالا تر بود ... چقدر بابات فسبوک مسی ناراحت شدم [ناراحت] اهای اقا هادی همچینم خنده نداشتا[عصبانی] دفعه اخر باشه دوستمو به دوستم خندیدی هااا

shirin

نه عزیزم اگه بازی بعدی فردا 0-0 کنند تازه امتیازمون بالاتر هم میره[لبخند] بازی قشنگی بود فقط کاشکی کمی فرهنگمون بالا تر بود ... چقدر بابات فسبوک مسی ناراحت شدم [ناراحت] اهای اقا هادی همچینم خنده نداشتا[عصبانی] دفعه اخر باشه به دوستم خندیدی هااا