کتاب سلطانه

این داستان زندگی خرم سلطان است که وارد قصز سلطان سلیمان می شود خودش کنیز سلطان سلیمان عثمانی می شود . از او چند تا بچه به دنیا آورد . که  در برهه های مختلف هر کدام جوری از بین می روند ... فقط مهری ماه و سلیم زنده می موندد بایزید هم بعد خود خرم از دنیا می رود .... خرم کاری می کند که سلیمان او را عقد کند واو را دل بسته خود کند دایما در فکر این است که مصطفی و ابراهیم پاشا را از بین ببرد و لی به طاهر با آنها خوب است .... خودش شایعه در قصر درست می کند که باعث خشم سلیمان از فرزند ارشدش (مصطفی ) و ابراهیم پاشا می شود  که با این شایعات من در آوردی می خواهد سلیمان را به قتل این دو دعوت کند ... این داستان شخصیت خرم  زنی زیرک بیان می کند .... وسلیم اول ودوم و سلیمان را افرادی بد جنس می نامد .... من موندم نویسنده کتاب که یک روزنامه نگار استرالیایی هست با شخص خرم و سلیمان چه مشکلی در خیال خود داشت که آنها را این گونه توصیف کرده ... این کتاب مانند ح*ر*ی*م *س*ل*ط*ا*ن بیشترش دروغ است و قشنگ مشخص است که بعضی جاهایش کلا دروغ است قسمت های اندکی با واقعیت تطبیق دارد مثل ازدواج مهرماه با رستم پاشا .... من فکر می کنم این داستان کلا بر مبنای دروغ است .... فقط بعضی جاها برای اینکه مردم پی به دروغ هایشان نبرند با واقعیت تطبیق می دهند .... این داستان حرف برای گفتن زیاد دارد . .. من عقیده دارم  اگر این کتاب یک رمان تاریخی نبود و رمان خالی بود بهتر بود .... من خودم رمان خواندن را دوست دارم وبرایم فرقی نمی کند چه رمانی باشد ..... می خواد کلاسیک باشه  .. عاشقانه باشه یا تاریخی باشه .... ولی بعضی از رمانها خسته کننده هستند و چند صفحه اول را می خوانم بعد ول می کنم....البته من فکر می کنم مترجم هم در سبک داستان سهمی دارد ... وترجمه  هر چقد بد باشه واثر اصلی خوب باشه در جذب مخاطب سهم دارد... (این کتاب بالا اثر کالین فالکنر است ومن از شهر کتاب خریدم)

با تشکر

/ 1 نظر / 17 بازدید
raha1079

ما صبر کردیم واسه فردایی بهتر... ما صبر کردیم... ولی فردا نمیشه..!!