انتخاب واحد

من امروز صبح ساعت 8 انتخاب واحد کردم و از شرش خلاص شدم.چشمک. ومن این ترم 17 واحد برداشتم و 3 روز در هفته به دانشگاه می رم . هر سه روز از ساعت 7:30 تا 12:20 . احتمالا تو حذف و اضافه یک واحد دیگر هم بردارم . از این 17 واحد 3 واحدش عمومی است . این سه روز هفته عبارتند از یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه . این ترم خوبی اش این است که سه روز در هفته تعطیل هستم ( 4 شنبه ، 5 شنبه و شنبه)خواب . امید وارم این ترم هم غر نزنم خسته شدم. ازین 17 واحد 4 واحدش با دوست  صمییمی  مرضیه ماچ4واحد با فهیمه است نگران با آرزو فکر کنم واحد . همین حرفی برای گفتن ندارم فقط برام دعا کنید که در امتحان مقدماتی آیین نامه قبول بشم. عصبانیتعجبگریه بای بای

/ 4 نظر / 5 بازدید
نیایش

برنده ی مسابقه ی هری پاتری در BIGWRITER اعلام شد! + مسابقه ی دوم هری پاتری! شاید برنده شما باشید! فرصت را از دست ندهید و در مسابقه ی دوم شرکت کنید جایزه ی مسابقه ی دوم نمودار ماه ********************************** [هورا][قلب] منتظر ت هستم گلم! نظر یادت نره![بغل]

نیایش

یوز نیم پاتر مورت اشتباه بود!!! بیا درستشو بهم بده

نیایش

سلام ! یه خبر خیلی مهم! بیا وبم و حتما نظر یادت نره! پاسخ بحث درباره ی نویسنده های ایرانی و خارجی رو گذاشتم... خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیخیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی