برادران سیسترز

این کتاب جنایی اثر پاتریک دوویت است . سرگذشت دو بردار پست فطرت و قاتل و عوضی که مرحله انسان بودن را گذشته و به مرحله حیوان بودن رسیدن . اسم این دو برادر ایلای و چارلی است . این کثیف بودن در خونشان است و آنها این کثیف بودن را از پدرشان به گفته ایلای به ارث بردند . وبرای فرد کثیفی به اسم ناخدا کار می کردند. که این ناخدا توهم زده هم است . و این دو اسیر نقشه کثیف ناخدا شدند. و بیشتر از قبل می کشتند. برادر کوچکتر خویش آرام تر و انسانی تر از برادر بزرگتر است . داستان از زبان برادر کوچکتر (ایلای ) بیان شده. این کتاب در سال 2011 چاپ شده و جایزه های متعددی ادبیات در کانادا گرفت

/ 0 نظر / 15 بازدید