جک

عرض کنم خدمتون که امروز امتحانات ترم ١تمام شد بعد از یک ماه به خاطر همین گفتم بیام اینترنت گشت وگذاری بزنیم و حالی بکنیم البته ناگفته نماند کلاسهای درسمون بعد امتحان شروع شد (چون پیش دانشگاهی هستم )ناراحت

حالا برای تفریح چند تا جک می نویسم تا کمی خستگبی در کنید هر چند بعضی از اینها از بس شنیده یا خواندهاید حال تان را بهم بزند (از دیروز وپریروز لحظه شماری می کردم تا امتحاناتم تمام شود وبیام مطلبی بنویسم)چشمک

1- از یه ترکه می پرسن کجا داری میری؟

می گه دارم برمی گردم

2-میدونی فرق تو با یه کفش چیه؟  کفش لنگه داره ولی تو لنگه نداری.

3-می دونی فرق تو با یه کبوتر چیه؟کبوتر باقشنگیش اسیر می شه تو با قشنگیت اسیر می کنی .

4-ترکهای عزیز با اینکه یک ذره بی تر بیتی ببخشید (دانیال و سحر وبقیه فامیل به مامانم ودیگران چیزی نگید)مسلمونهای عزیز به بزرگی خودتون مرا ببخشید .

یک ترکه یه مسجد می سازه کسی نمیره اعلامیه می زنه نماز صبح یک رکعت دراز کش همراه با کیک و ساندیس.

5- ترکه ریئیس فدراسیون شطرنج می شه پنج قانون می  ذاره :

1- اسب نمی تونه فیلو بزنهچون فیل قو یتره .

2-خر هم باید بازی کنه.

3-خر می تونه همه رو بزنه.

4- هیچ کس نمی تونه خر رو بزنه .

5- اصلا خر  شاهه!!!!

6- می گم مر30 بهش بر30با کمپر30نگی به کسی منو می بو30 اگر نبو30 خیلی لو30.

7- به یکی میگن کما رفتی می گه نه ردیف کن آخر هفته بریم!

8- یه روز یه مرده میره معدن بقیه اش باشه بعدا

آخرین جک 9- نانوا هم جوش شیرین می زنه بی چاره فرهاد/

خب جک هام باهال بود؟کیف کرددید چند وقت دیگه درباره بر می گردم لبخندخداحا فظبه من زنگ بزن

/ 3 نظر / 5 بازدید
مریم

شما هم از تجربه خودتان و دوروبری هایتان درباره چادر بنویسید http://hejab-diary.blogfa.com/post-5.aspx

مریم

سلام، خیلی عالی بود. بازهم بنویس، راستی امتحانات چطور بود؟

مریم

سال نو مبارک، چیزی نمی نویسی؟[پلک]