فردا انتخاب واحدم است درسته که از قبل برنامه ام را چیدم و فردا فقط باید آنها را انتخاب کنم ولی یک حس عجیبی دارم و یک جورهایی دلشوره دارم فقط برام دعا کنید روزهای هفته ام از سه روز بیشتر نشهو آن استادهایی خوشم نمی آد باها شون برام درس نذارن چونکه تا الان چند بار استاد ها را تغییر دادند . خیلی می ترسم و دعا کنید که دوشنبه امتحان مقدماتی آیین نامه را قبول شم اعصابم بد جوری داغان است. . . ....... فردا یا دوشنبه وضع برنامه این ترم را می گمبامن حرف نزنبای بای

/ 0 نظر / 13 بازدید