سال نو مبارک

سلام . سال نو مبارک . ببیخشید دیر شد اون دو تا مطلبی را که می خواسنم یزارم  نشد دلیلش این بود که دباره پام هفنه پیش پیچ خورد اتفاقا همیون پایی گه دفعه قبل پیچ خورد اتفاقا هم.ن جایی که قبلا پیج خورده  یعنی مرکز خرید الماس شرق تو میدان ارتش بود این دومین دفعه بود که اونجا پام پیج خورد اما این دفعه متفاوت .....

این سری ما 4 نفر (من ، پوریا ، مامان ،بابا) داشنیم سوار ماشین می شدیم و همه سوار شده بودند حنی من هم سوار شده بودم ولی هنوز پای راستم را نو ماشین نزاشتم که بابام به پوریا گفت راه بیوفتیم پوریا هم ماشین را ر.شن کرد وقنی ماشین از پشت اومد رو پام یعنی مچ پام رفت ولی تنها شانسی که آوردم پوتین پام بود ومنم همچین جیغی کشیدم که ا.ن سرش ناپیدا بابابا از مااشین پیاده شد و دید پام زیر چرخ رفته و پوریا گفت دنده عقب برو و عقب رفت و پام را به روز ورداشتم و گذاشتم تو ماشین ....

این داستان ادامه دارد . فردا بقیه اش را می گم

/ 0 نظر / 5 بازدید