4 شنبه نارحت کننده

این هفته هم مانند هر هفته به دانشگاه رفتم ولی هفته سر کلاس دومم کلاس مان را تقسیم کردند آن هم بدون آنکه به بقیه اطلاع بدن خلاصه استاد با معاون گروه اومد سر کلاس و معاون گروه گفت این اسامی را که می خونند باید سر کلاس استاد دیگه برن نصف ما بچه ها اعتراض کردیم اسم من هم جز آن چند نفری بود که باید برن سر کلاس دیگه که ما ما خوا هیم با همان استاد اولیه این درس را بگذرانیم ولی گفت که استاد گفته من نمی تونم به 42 نفر درس بدم برای همین یا باید کلاس 2 ساعت مختلف بگدارند یا این کلاس را در آن واحد با 2 استاد ارایه بدن ولی اینها حد اقل باید از بچه ها می پرسیدند کدومها می خوان با این استاد یاشند کدومها می خوان با آن استاد باشند اینجا که مدرسه نیست که مسولین تصمیم بگیرند که با چه استاد ی باشد به هر حال باید مشورت کنند و آن روز دانشجویان ناراحت شدند

/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم

عیب نداره، خودت را ناراحت کن، زیاد فرقی نمی‌کنه. از موبایلت چه خبر؟ ساعتت درست شد؟