هی خدا .... فردا بریم دانشگاه دوستای قدیمی مون را ببینیم که کلی دلم براشون تنگیده  هفته  پیش نصمون نیومده بودیم دانشگاه . فردا می ریم دلی از اعضا در می آریم تو جمع دوستی مون تو دانشگاه ، من و دو سه نفر دیگه از بچه ها کوچکتر از بقیه هستیم . بقیه از ما چند نفر که اسمشون را هیچ وقت نگفتم بین یک تا 9 سال بزرگترند. که بزرگترینشان فهمیه است . ببینم فردا دنیا دست کیه؟ . 

پ.ن : به دوستم مرضیه گفتم فردا اون استادی که باهاش ترم پیش تاریخ ادبیات داشتیم هرحرفی پشت من گفت (چون فردا باهاش یک درس دیگه داره ) بعد کلاسش به من زنگ بزنه بگه .من قبلا اون درسو با یک استاد دیگه پاس کردم. بهتر که این ترم باهاش درس ندارم خیلی ازش بدم می آید . فردا کلاس های من تا 12:30 تموم می کنم ولی اون کلاسش بعد کلاس منهخواب بغل

در آخر سال تحصیلی جدید را به همه دباره تبریک می گم

/ 1 نظر / 16 بازدید