درد دل

اعتراف می کنم بدترین قسمت ارشد پایان نامه است ادم نمی تونه به کاراش بررسه و تلگرام هم بیاد روش و دائم برای اینکه به پایان نامه فکر نکنی خودتو باش سرگرم کنی و اینجاست کار آدم سخت می شه . گاهی وقت ها آدم می تونه درست حسابی روش وقت بزاره ولی گاهی نه . آدم حتی نمی تونه به برنامه ایی که براش گذاشته انجام بده . اراده مو باید قوی کنم که زمستون از شرش خلاص شم

/ 0 نظر / 43 بازدید