امروز

امروز بعد ۲۶روز امتحان های من تمام شد و وارد تابستانی دلگرم ودلچسب شدیم وبا تابستان شیرین و دل چسب حال میکنیم ومن کلی کار برای تابستان می خواهم انجام دهم وپس فردا ما به مسافرت میرویموکلی به همون خ.ش می گذرد خداحافظ24.gif03.gif 

/ 1 نظر / 4 بازدید
دینا

امیدوارم مسافرت به همه ی شما خوش بگذرد! خیلی دوستت دارم!