درست شد

مشکل موبایلم برطرف شد . خاموش روشن کردم برطرف شد . خواهرم بهم گفت خاموش روشن کنم شاید درست شه . دستش درد نکنه . نمی دونم به ذهن خودم چرا نرسید  ؟ شب منتظر به روز زسانی وبم باشیدشیطان . آهان دقایقی پیش 600 مین نظر در وبم گداشته ازین بابات خوشحالم

/ 0 نظر / 16 بازدید