19/12/1391

سلام دیگه داره کم کم به پایان سال نزدیک می شیم واین یعنی یییییهههههووووووووووو . سه روز دیگ من دانشگاه نمی رم و اون سه روز عبارتند از دو شنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه این سه روز تموم بشه یهههههههووووو وارد تعطیلات عید نوزور می شیم . دیریدیریرری دیدیری....حالا بیا وسط .... ببخشید یک کمی شیطون بازی در آوردم.یک مقدار زیادی جو زده شدم (جو زدگی بیش از ایام عیدچشمک) .حالا من ااین دو هفته تا عید دو سه تا پست ویزه این دو وبلاگ می زارم و به مناسبت تولد کفشدوزک خانم 2 این جمعه تولدش است یک مسابقه می دارم که بیشتر مربوط به دنیا ادبیاته می ذارم و در نهایت اسم کسانیکه که جواب درست را دادند در دو وبلاگ نمایش داده می شود و سوالات خیلی را حته دو سه تا سوال هری پاتری هم داخلش است همین و یک بار دیگه آدرس وبلاگ را براتون می نویسم:

www. http:// pariakaviani. blogfa.com

سوالات تا شب قرار داده می شوند در کفشدوزک خانم 2 

/ 1 نظر / 12 بازدید
نیایش

سلام عزیزم ~~~~~$$$$ خوبی ~~............$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ .................... $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ من آپ کردم~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضور سبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$.......