سلام

04.gif03.gif50.gif05.gifسلام

ساعت سال تحو یل ۳.۳۶.۶ثانیه

امیدوارم سال خوبی داشته باشید تا روز تحویل سال درباره بیایم08.gif

/ 3 نظر / 4 بازدید
هستا

تو آن اشارت ِروشنی که آدم را به برچیدن ِسیب ِسرترین شاخه دعوت کرد! بهشت را به نیم نگاه ِ‌تو فروختم تا با تو بر گستره ی خاموش ِخک بهشتی نو بیافرینم! وبلاگ زیبایی بود به منهم سری بزن منتظرتم

دینا

عیدت مبارک خانمی،‌مسافرت خوش گذشت؟ سال خوبی داشته باشی!

سحر

کی از مالزی برمی گردين؟