پیشنهاد

سلام من به اونهایی که عین من عاشق رمان خوندن هستند پیشنهاد می کنم این کتاب ها را بخونند

1- غرور وتعصب

2- دزیره که بیشتر تاریخی هست

3- زوزف بالسامو و غرش ظوفان بازم تاریخی

4 . جین ایر

و...

من تونستم کتاب های جدیدی براتون می ذارم و بیوگرافی نویسنده آنها را می ذارم تونستم مال خود بزگان ایران را هم میذارم وچند تا نکته جدید فکر کنم این هفته بتون مطلب جدید بزارم ماچ

/ 1 نظر / 17 بازدید
نيايش

بي صبرانه منتظرم كتاب غرور و تعصب رو معرفي كني