27/7/1391

سلام دوشنبه استادم درس سبکمون خواب مونده بود و نیومده بود همه بچه ها شاکی شدند چرا نیومده حا لا  اگر ما دیر می آمدیدیم پوستمون راغلفتی( شایدم قلفتی ) می کند که چرا دیر می آیید اصلا چه معنی داره کلاس 7:30 صبح باشه . استاد شمسون که سر ساعت 7:30 می آید بعد از خودش کسی را سرکلاس راه نمی ده, این استادمون چقدر بی منطقهگریه. ما ها از جاهای مختلف می آییم همه از یک جا تنمی آییم ساعت 6 یا 6:30 باید حداقل راه بیوفتیم خیلی از بچه ها ساعت یک ربع به 8 می رسند بعد استاد می آید می گه بیا چرا دیر آمدی؟ دانشجو می گه تو ترافیک بودیم ساعت 6 از خونه راه افتادیم استادمون می گه زودتر راه بیوفتید . من بعد از خودم کسی را تو کلاس راه نمی دم همین اتفاق برای دوستم (مرضیه ) افتاد . صد رحمت به استاد مثنوی 2 مان که استاد گلی است می گه که ساعت30 : 7دانشجو نمی تونه بیاد خود استادمون ساعت یک رب به 8 می آید بعد می ذاره تا 8 بیایم بعد می گه ساعت 7: 30 برای مثنوی خوب نیست . 

راستی امشب در وبلاگ بیگ رایتر مشاعره هست ساعت 8 هر کی دوست داشت اون جا هم سر بزنه

/ 5 نظر / 14 بازدید
samira

*   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ *  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  * ☆ منتظرم ★  ♥  *  ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ *  ♡   ★ *  ★  *  ☆ ★ * ★ * ☆ ★  ♥  *  ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡

نیایش

خیلی بده! به خدا هیچی به خواب صبح نمی شه... راستی مرسی که تو پستت گفتی امشب تو وب شاعره س! [ماچ][قلب]

samira

______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤------------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤--------------¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤----------------------¤¤¤-¤¤¤--------------------------¤¤¤ ____¤¤¤¤¤--------------سلامی به لطافت عشق--------------------¤¤¤ ___ ¤¤¤-----------پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است---------- ¤¤¤ __¤¤¤-------------------------------------------------------------------¤¤¤ __¤¤¤--به نام دوست که زندگی و زیبایی لایق اوست----------------- ¤¤¤ __¤¤¤------بی شک مرگ پایان کبوتر نیست-------------------------- ¤¤¤ __

samira

`*.¸.*´ ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•. ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•. _____xxxxxxxx________xxxxxxxx ____xxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx _./'\._¸¸.•¤**¤•.¸.•¤**¤•..•¤ **¤ •.¸.•¤**¤•.. نمیای وبلاگمو ببینی؟؟؟ /.•*•.\ ¸..•¤**¤•.,.•¤**¤•.*.•¤**¤•.¸

نیایش

باز شعر بذار تو وبت[دست][خرخون]