ببخشید

salam . ببخشید که این مدت نتونستم به روز کنم . راستش منتظرم نتایج ارشد آزاد بیاد تکلیفم مشخص شه . ببینم کدوم وریم ؟ این یه هفته هم سرمای خوردگی گرفتم نتونستم  به روز کنم . ؟ دعا کنید آزاد قبول شم قلب. سرما خوردیم بهتر شد کارمون را اد امه می دیم

/ 1 نظر / 15 بازدید