سلام:

من معدلم به خاطر یک درس شده 16.79 شده . جرا که یک درسم به خاطر من فکر می کردم 20 می شم استادمون در حقم نامردی کردش. تمام جزوه ام را توی برگه امتحانی وارد کردم . بعد حدس بزنید چند بهم داده ، خوبه؟ آن درس را 13.5 شدم به همه بچه ها این استاد کم نمره داده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. دوستام هم 10 یا 11 شدن این استاد مربوطه و چند تا استاد دیگر این ترم ترم آخری بود که در دانشگاه ما بودند . به جای اینکه کاری کنند که دانشجو ها بگن حیف شد استاد خوبی بود رفت ، دلمان براش تنگ می شه، کاش نمی رفت ، دانشجو یان می گویند خوب شد ، خوب نمره نمی داد .... حالا یک درس دیگه هم با آن استاد داشتم خوشبختانه آنرا 18.5 شدم(درس نظامی) ولی صبح که رفتم نمره ام را ببینم زده بود خطا در نمره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من خیلی تعجب کردم داشتم سکته می کردم که یعنی چه خطا در نمره ؟ به دانشگاه زنگیدم . شماره درس و کد کلاس و شماره دانشجویی ام را گرفتند . گفتند تا فردا درست می شه بعد نیم ساعت دیدم درست شد . من برای درسم صحبتی ندارم ولی برای درسی که 13.5 شدم مامانم بهم گفت برو اعتراض بزن. من می دونم بهتر می شدی . ولی من یاد دوستم افتادم که درس تاریخ بیهقی را 14 شده بود ولی بعد که اعتراض زدش استاد مربوط به آن درس 7 داد منم هم برای همین دیگر اعتراض نزدم استاد سبکم شما ناراحتید که دارید از این دانشگاه می رید عقده تان سر دانشجوی بدبخت خالی  نکنی . برو درخواست کن بیشتر این دانشکده خدمت کنید . من برای یک درس دیگر هم خیلی می ترسم زیاد نوشتم به قول معروف واو را از قلم نینداختم ولی از آن استاد های بد نمره بده است و من خیلی از آن استاد بدم می آیدناراحتبامن حرف نزنمشغول تلفن

/ 2 نظر / 11 بازدید
nati mb

وبت محشره خیلی ازش خوشم اومد راستی اجی پریا به منم سر بزن نظر بده خوشحالم میکنی منتظرتم کوچیک شما ناتی ام بی

ساجد

توی پاترمور واست یه هدیه فرستادم.یه کتاب.