انتخاب واحد

من امروز صبح ساعت 8 انتخاب واحد کردم و از شرش خلاص شدم.چشمک. ومن این ترم 17 واحد برداشتم و 3 روز در هفته به دانشگاه می رم . هر سه روز از ساعت 7:30 تا 12:20 . احتمالا تو حذف و اضافه یک واحد دیگر هم بردارم . از این 17 واحد 3 واحدش عمومی است . این سه روز هفته عبارتند از یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه . این ترم خوبی اش این است که سه روز در هفته تعطیل هستم ( 4 شنبه ، 5 شنبه و شنبه)خواب . امید وارم این ترم هم غر نزنم خسته شدم. ازین 17 واحد 4 واحدش با دوست  صمییمی  مرضیه ماچ4واحد با فهیمه است نگران با آرزو فکر کنم واحد . همین حرفی برای گفتن ندارم فقط برام دعا کنید که در امتحان مقدماتی آیین نامه قبول بشم. عصبانیتعجبگریه بای بای

[ ۱۳٩۱/٦/۱٩ ] [ ٧:۳٩ ‎ب.ظ ] [ PARIA KAVIANI ]