علوم انسانی

من امروز پس از مدتها تنبلی را  کنار گذاشتم و  رشته علوم انسانی را انتخاب کردم. در مدرسه مهر آیین اسم نوشتم ؛ مدرسه سابقم علوم انسانی نداشت وگر نه آنجا می رفتم.

[ ۱۳۸٥/٦/٢٢ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ PARIA KAVIANI ]