سلام

اميد وارم حال شما خوب باشد ۱خبر من ۱۵ اردبهشت با بچه های مدرسه پروين اعتصامی(مدرسه که درس  من خوانم)  

به مدت سه روز به اصفهان مب رويم آن هم با قطار فکر کنم جمعه ی  آينده است

خدا حافظ

[ ۱۳۸٥/٢/٢ ] [ ۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ PARIA KAVIANI ]