باران

این هفته تهران همه اش بارانی بود ومن یاد شعرقیصر امین پورافتادم که می گوید : باز باران با ترانه     با غزلهای فراوان

بگدریم من این شعر را کامل  یادم نیست  اگر نه  برای تان چند بیتی را می نوشتم اما تو این هفته عین هفته های قبل اتفاق خاصی نیفتاد ولی یکی دو تا اتفاق نه جندان قشنگ شاهدش بودم یگی اینگه من ودوستم تو تماز خانه دانشگاه بودیم که ناگهان دتری را آوردند که غش کرده بود خوشبختانه بچه ها حول نشده اند فقط یکی از بچه ها زنگ زنگ زد اورژانس. اورژانس هم ما شالا نیم ساعت تاخیر داشت  بعد که اومد و فشارش ا دید ومعاینه کرد بردنش بیمارستان اتفاق دوم چند تا از دوستام 2 واحد ی که پیش نیاز 2 واحد دیگر بود را با هم ور داشتند آموزش بعد 1 ماه یادشون افتاده که که اینها اون درس دومی را نباید ور دارن خلا صه اونها را حذف کردن برای بعضی درسها پیش نیاز ها زا باید با هم وذ داریم ولی برای بعضی درسهایکی را در این ترم و یکی دیگر را در ترم دیگر  اما   کلا   این هفته هفته هفته خوبی بود البته به جز این 2 اتفاقی  که  شاهدش بودیم خدا حافط

 

[ ۱۳٩٠/۸/٧ ] [ ٩:٢٠ ‎ب.ظ ] [ PARIA KAVIANI ]