به نام خدا

خاطره

قبل از هر چیز شروع سال تحصیلی جدید که 2 ماه پیش آغاز شد مبارک با د

روز دانش آموز وعید فطر مبارک با د

روز 2مهر که من می خواستم اول دبیرستان شوم  بچه ها را دیدم با شور و شوق وارد مدرسه ی پروین اعتصامی شدند

آن روز همه ی بچه ها انظار داشتند در کدام کلاس می افتند.

مدرسه ی ما 2اول دارد کلاس اول Aو کلاس اول B داشت

من کلاس اول Bافتادم.

مدرسه ی ما ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان هم دارد.

من بیشتر از ا ین وقت شما را نمی گیرم.

بعدا بقیه ی خاطر ه را تعریف میکنم.

پریا 20/8/1384

خداحافظ

 

[ ۱۳۸٤/۸/٢٠ ] [ ۸:٥٩ ‎ب.ظ ] [ PARIA KAVIANI ]