امروز

امروز بعد ۲۶روز امتحان های من تمام شد و وارد تابستانی دلگرم ودلچسب شدیم وبا تابستان شیرین و دل چسب حال میکنیم ومن کلی کار برای تابستان می خواهم انجام دهم وپس فردا ما به مسافرت میرویموکلی به همون خ.ش می گذرد خداحافظ 

[ ۱۳۸٦/۳/٢٦ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ PARIA KAVIANI ]